Czy domy do 70 m2 można wybudować bez pozwolenia?

Budowa domu marzeń to dla wielu osób priorytet w życiu. Wszak każdy chce mieć swoje własne miejsce, gdzie może czuć się spokojnie i swobodnie. Czy zatem wiesz, że istnieje możliwość wybudowania domu o powierzchni do 70 m2 bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę? W niniejszym artykule dowiesz się, jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z tego rozwiązania oraz jakie są jego zalety i ograniczenia.

Warunki, które muszą być spełnione

Aby móc wybudować dom o powierzchni do 70 m2 bez pozwolenia, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim inwestycja musi być realizowana na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto budynek musi być jednorodzinny oraz posiadać maksymalnie dwie kondygnacje.

Ważne jest również, aby nie przekroczyć dopuszczalnej wysokości budynku wynoszącej 9 metrów. Warto pamiętać, że nie można wybudować domu bez pozwolenia na terenie objętym ochroną konserwatorską lub w strefie ochrony ścisłej.

Procedura zgłoszeniowa

Mimo że budowa domu do 70 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia, inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia takiej inwestycji odpowiednim organom. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat lokalizacji inwestycji, projekt budowlany oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Organy administracji architektoniczno-budowlanej mają 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. W przypadku braku negatywnej decyzji w tym czasie inwestor może przystąpić do realizacji budowy.

Zalety budowy domu bez pozwolenia

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia na budowę niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim proces ten jest znacznie szybszy i mniej skomplikowany niż w przypadku tradycyjnej procedury uzyskania pozwolenia. Dzięki temu inwestor może zaoszczędzić czas oraz uniknąć stresu związanego z oczekiwaniem na decyzję administracyjną.

Ponadto koszty związane z budową domu bez pozwolenia są zwykle niższe niż w przypadku realizacji inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia. Mimo licznych zalet, budowa domu bez pozwolenia wiąże się także z pewnymi ograniczeniami. Dom o powierzchni do 70 m2 może być niewystarczający dla większej rodziny lub osób posiadających liczne hobby wymagające przestrzeni.